fredag 24. juli 2009

Innsikt


Jeg fortsetter serien med utdrag fra boka
"Lev livet bevisst - start i dag!" av Linda M. Moen.
Forfatteren anbefaler oss å lese en boken "Coatching - hva, hvorfor, hvordan?"
av Susann Gjerde.
Utdraget under er hentet fra sistnevntes bok.¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Sokrates levde for cirka 2400 år siden.
Han så det som sin oppgave å "forløse" mennesker fra deres fordommer,
slik at de kunne handle rett og bli lykkelige mennesker.

Selve kjernen i Sokrates' filosofi var at han ikke ønsket å belære folk.
Han underviste ikke, men samtalte med dem.
Virkelig erkjennelse kan ikke dyttes på den enkelte, sa Sokrates,
den må komme innenfra.
Den erkjennelse som kommer innenfra, er virkelig innsikt.

Sokrates ga ikke noen svar,
men han stilte spørsmål som trigget menneskene til å
tenke, reflektere og erkjenne.
Hele teorien går ut på at du selv har svaret.


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Jo mer jeg lærer, skriver Moen, dess mer ser jeg hva jeg ikke kan.
Det er noe å reflektere over for noen og enhver.
Den dagen vi ikke har mer å lære,
den dagen kan vi like godt legge oss ned for godt...........