lørdag 22. september 2012

Årets første

frostnatt


... og tidlig på morgenen i dag
glitret og funklet det i skogen...
Av naturens diamanter...