søndag 3. mars 2013

Verdensrom
Morgenens luft er som bølgeskum.
Dagen har varme å gledes ved.
Kvelden har fred.
Men bare natten har verdensrom!

                       André Bjerke