søndag 31. mars 2013

Månen

kruser mørket.
Vedvarende sjø
skyver lyset sørover
uten å få det med seg.
.....
Kanskje er jeg på bunnen av et åndedrett.
Verdens hjerte er i hvilefasen.
Alt vakkert mangfoldiggjort...

           - Kolbein Falkeid -