lørdag 30. juni 2012

... og

ihvertfall ha forsøkt
å finne fluktveier til det gåtefulle.

Men selv
være på den andre siden, fri
på en palett hvor alle farger
puster ut.Utdrag fra diktet
"Dagdikt"
av Kolbein Falkeid