lørdag 28. januar 2012

Alt er så nær meg...


... Lenge var jorden
øde og himmelen tom.
Dypt i mitt hjerte
åpner seg rom etter rom.
Alt som er nær meg
gir meg et klarøyet svar.
Nå kan jeg rekke 
hånden til henne jeg var.

Inger Hagerup