mandag 8. februar 2010

Søndagens solnedgang - og en appell!
Jeg er heldig, som bor på denne adressen,
og på denne øya, helt ute i havgapet.

På øya vår har vi en liten grendaskole, Syltøy Skole.
Rådmannen her, i Fjell kommune tilråder nå at skolen vår nedlegges,
sammen med to andre grendaskoler.
I morgen, 9.febr. skal saken behandles på et møte i komitè for drift.
Det ser ut til at det er politisk flertall for forslaget, dessverre!

 Mange foreldre, besteforeldre, elever og tidligere elever  kjemper mot dette.
Det er opprettet en egen aksjonsgruppe på Facebook bl.a.
I tillegg skal det demonstreres før og under det nevnte møtet i morgen.
Møtet starter klokken 16.00 på Fjell rådhus.

De tre partiene (H, KRF og FRP) som styrer i kommunen,
lovte i partiprogrammet for perioden 07-11:
- "Beholde en desentralisert skolestruktur"
- " Ja til en skolestruktur som opprettholder nærhet til bygdene"
- "Ja til en skole, der foreldrene har avgjørende styringsrett".
- " Synspunktene til innbyggerene skal få være med på utforme kommunen videre"

Vår eldste datter, Malin skal begynne på ungdomsskolen til høsten,
mens vår yngste datter, Camilla har to år igjen på barneskolen.
Hun vil så gjerne beholde skolen sin.
Som hun selv sier;
"Vi har en fin skole, der det er lite mobbing, fordi vi ikke er så mange".

Norge er et land med mange kriker og kroker, og med spredt bebyggelse.
Da er det naturlig å ha småskoler i distriktene også.
I tillegg er vi verdens rikeste land,
så vi har råd til å bevare noen verdier, og til å ta vare på ungene våre.
Vi har til og med råd til å slippe å sette grupper opp mot hverandre, om vil vil.
Ikke alt kan måles i penger.
Men i dag handler det meste om profitt, dessverre!
Ved å ta vare på ungene våre, investerer vi i fremtiden.
Er ikke så sikker på om regnskapet går i + ved at vi samler alle barn på store skoler,
og "maler" dem gjennom den samme "kjøttkverna".

På skolen vår har vi bl.a. båter og uteskole for elvene.
Elevene fisker og får oppleve en nærhet til den flotte naturen rundt oss.
Et av godene ved å ha en liten grendaskole.
Dette er opplevelser ungene mister ved å flyttes til en skole med over 400 andre elever.
Man lærer på mange måter,
og ikke nødvendigvis bare ved å sitte ved en skolepult hele dagen...

Oppfordrer alle som vil, og kan om å
kjempe sammen med oss ved å møte opp på rådhuset på tirsdag.

Du kan også støtte oss ved å melde deg inn i aksjonsgruppen
mot nedleggelse på Facebook.
Den øker stadig!
Den finner du