torsdag 23. desember 2010

søndag 12. desember 2010

Livet, deg, meg, blomster, utryddelse av bier og sånt...


"Blomster og bier"...
Et uttrykk som vi alle kjenner.
Historien om skapelse av liv på den vakre planeten vår. 

Biene samler nektar og bestøver samtidig blomster og planter ved å spre pollen.
På den måten oppstår nytt liv.

MEN de siste årene er et stort, ja nesten ufattelig antall bier utryddet.
I USA rammes biene av CCD, eller kolonikollaps.
Biene blir syke og desorienterte, og finner derfor ikke tilbake til  bikubene sine.
Hele bisamfunn går dermed i oppløsning. 
Birøktere der har på det meste mistet opptil 90 % av biene i kubene sine.
Bikolonier bryter sammen!

Dette har også rammet Europa de siste årene.
Vårt kontinent...
Man har oppdaget dette både i Tyskland og i Storbritannia bl.a.
Bier dør ut...

... og jeg er veldig bekymret!

Norske bier har allerede et svekket immunforsvar.
Hvert år dør ca. 10 % av hele bestanden.

Om det fortsetter slik, vil konsekvensene bli både store og dramatiske!

Noen steder i Asia (Japan og Kina) er man begynt med håndpollinering,
siden biene er utryddet. Dette er håpløst... Og fortvilende!

I Norge bestøver biene ville bær, som blåbær og bringebær.
De pollinerer også epler og moreller, 
samt mange andre vekster. Også dyrkede planter og avlinger.

Det er ikke funnet noen klar årsak til at denne utryddelsen skjer.
Nyere forskning viser til at det kan skyldes virus og sopp.

Det er sannsynligvis enda flere årsakssammenhenger.

Det er funnet rester av sprøytemidler fra landbruk i bier. 
Rester etter oss mennesker, med andre ord...
Enda en god grunn til å kjøpe og å spise økologisk mat.

Det ser også ut til at stråling fra mobiltelefoner kan ha en negativ innvirkning på biene.
Biene blir forvirret av strålingen og klarer ikke å navigere...

Utslipp av giftige stoffer fra industri osv. har også en negativ innvirkning.
Og det er vi mennesker som står bak forurensningen...
Gjennom produksjon av dagligdagse ting som tekstiler og klær,
samt ting og atter ting... Og enda flere ting...!
Og nå i disse dager:
metervis, ja tonnevis med giftig gavepapir...!!!

Insektene og floraen er livsviktige komponenter i den store sammenhengen.
På samme måte som  luft og vann f.eks.

Jeg roper et høyt VARSKO!!!
La oss ta vare på planeten vår og alt liv her.

Alt dette er nok til å overbevise meg.
Vi må snu!
Bli bevisste forbrukere.

Vi må nok etterhvert (NÅ) omdefinere lykke og begrepet det gode liv...

"Noen tror visst vi kan leve av plast og syntetisk mat."
Noen linjer fra en sang av Lillebjørn Nilsen.
En sang han skrev for mange år siden.
Noe å tenke på...

"Forsvinner biene vil vi bare ha fire år igjen å leve."
Albert Einstein

torsdag 9. desember 2010

Husk å mate småfuglene!


Remember to feed the birds.