søndag 18. oktober 2015

Tviholder på sommeren...

litt til... Før plantene må flyttes inn i kjelleren for overvintring.