lørdag 23. mai 2015

To sider av samme sak...
... eller to sider av samme tre...