lørdag 4. oktober 2014

Tidlig morgenstund

på Algrøy i Fjell, Hordaland
Akkurat da dagens første solstråler "berørte" omgivelsene...