lørdag 9. august 2014

Harastølen

Tidligere institusjon i Luster som ble brukt til tuberkolosehjem,
psykiatrisk sykehus og senest, asylmottak.
Et sted med mye historie, sykdom og triste skjebner.
I kontrast til dette skrev Aslaug Låstad Lygre
"Vi skal ikkje sova bort sumarnatta" her
- mens hun var syk og innlagt,
omgitt av døende mennesker og medpasienter...