onsdag 2. juli 2014

Øy i havet


... på ei øy i havet
går snorloftet helt opp til himmelen
uten å stenge for innsikten...

- Utdrag fra diktet "Øy i havet" av Kolbein Falkeid -