torsdag 22. mai 2014

Vår beste dag

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag.
Solen løfter sin trompet mot munnen. 
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.
Denne dag kan bli vår beste dag!

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre.
Dagen i dag - den kan bli vår beste dag!

(Erik Bye)