onsdag 20. februar 2013

En fredsbroMin palestinske søster,
Abrahams datter, som jeg,
la oss strekke en bro
fra din olivenverden til min,
fra min appelsinverden til din,
over den brennende smerten
av fordommenes sure regn -
og holde våre menneskehender høyt,
fulle av frihetens stjerner
som blinker om fred.

Min palestinske søster, Abrahams datter,
jeg vil ikke være din undertrykker,
du vil ikke være min undertrykker,
jeg vil ikke kaste deg i fengsel,
og ikke du meg.
Vi vil ikke skremme hverandre
under våre vintrær
og under våre fikentrær,
som blomstrer mot en sølvfarget horisont
over blåmerker og blodsutgytelse,
over giftgasser og raketter.

Så, min palestinske søster,
la oss bygge en bro
av sjasminforståelse
der hver kvinne skal sitte med sin baby
under sitt vintre og sitt fikentre -
og ingen skal skremme dem
OG INGEN SKAL SKREMME DEM.

Ada Aharoni 
(oversatt til norsk av Solveig Hansen)
"De skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre
og ingen skal skremme dem." (Mika 4:4)