tirsdag 29. januar 2013

Creativity

is contagious. Pass it on.
                  - Albert Einstein -

Fritt oversatt:
Kreativitet er smittsomt.
Gi det videre.

Bildet er tatt på
Madame Tussauds i London.