tirsdag 10. april 2012

Hildringstimen
I hildringstimen er det godt å seile...

I slikt et lys da blir alt mørkt et minne,
du hviler hånden mot ditt ratt
og gnukker tommelen mot midtskipsmerket,
og vet, for denne gang, din kurs var riktig satt...

                                   - Erik Bye -